Českomoravský svaz minipivovarů pořádá 14. a 15. června 2019 Festival minipivovarů na Pražském hradě, který má za účel představit veřejnosti produkci minipivovarů z celé republiky a porovnat jejich produkci s blízkým zahraničím.

Účastní se jej vždy 66 nejlepších českých a moravských minipivovarů a tři minipivovary zahraniční. Již jsme hostili pivovary slovenské, polské, maďarské a rakouské. Tentokrát bychom rádi pozvali minipivovary z Německa, aby představily českým návštěvníkům svou pivní scénu.

Festival je nekomerční se zaměřením představit veřejnosti pivní pestrost a rozmanitost v nejrychleji se rozvíjejícím segmentu pivovarství. Propagovat minipivovary s výstavem do 10 000 hl piva za rok a jejich prostřednictvím i regiony.

Festival si získal velmi dobrou reputaci i v zahraničí a někteří novináři a návštěvníci z Dánska, Švédska, Velké Británie, Itálie a USA přijíždějí speciálně na něj. Opět se ukázalo, že pivo na Pražský hrad opravdu patří. Že má milovníky, kteří jsou sto, dostát duchu místa a přispět ke skutečně kulturnímu vyznění akce.

stránky festivalu

ZPĚT NA AKTUALITY